Tuesday, 30 June 2009

Contact me

We highly appreciate your comments and suggestions about our website. Please feel free to contact via:

Do Minh Phuong
Remote Sensing and GIS Center
National Institute of Agricultural Planning and Projection
61 Hang Chuoi, Hanoi, Vietnam
Tel: +84-4-3821-4740
Fax: +84-4-3821-4163
Email: dphuong@gmail.com
URL: http://www.niapp.org.vn
Skype ID: mysticalorient
MSN: pmdo@hotmail.com
Yahoo: pmdo@yahoo.com


Chúng tôi mong muốn trao đổi và nhận được những góp ý quý báu của các bạn. Mọi thông tin xin liên hệ qua:

Đỗ Minh Phương
Trung tâm Viễn thám và GIS
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
61 Hàng Chuối, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84-4-3821-4740
Fax: +84-4-3821-4163
Email: dphuong@gmail.com
URL: http://www.niapp.org.vn
Skype ID: mysticalorient
MSN: pmdo@hotmail.com
Yahoo: pmdo@yahoo.com0 nhận xét:

Post a Comment