Monday, 20 July 2009

GIS Books

Một số sách về GIS


Sách AutoCAD 3D

Sách học AutoCAD

Giáo trình AutoCAD 2004 tiếng Việt

Các lệnh tắt trong AutoCAD

Danh mục các đối tượng địa lý 2000/5000
Pass: tracdiaviet
(nếu bị lỗi bandwidth thì gắng chờ một thời gian rồi down tiếp).

Mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý (Phạm Văn Luận)

Video - Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ, Chi cục Đo đạc Bản đồ phía Nam)

Giáo trình Vertical Mapper (tiếng Anh)


0 nhận xét:

Post a Comment