Friday, 24 July 2009

GIS for Dummies

Sách dạy GIS cho người nhập môn

388 trang l PDF l RAR l 6.09 MB

GIS (hệ thống thông tin địa lý) là một công nghệ mới mẻ thuộc lĩnh vực bản đồ học. Dưới dạng các phần mềm trên máy tính, GIS mang đến cho người sử dụng một phương thức hay hơn, nhanh hơn và trực quan hơn trong việc thành lập và thể hiện các đối tượng không gian bằng hình thức bản đồ. GIS Dummies hướng dẫn người sử dụng làm quen với bản đồ kỹ thuật số, cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thông tin địa lý cùng những thao tác thường được sử dụng trong hệ thống này.

Một cuốn sách tốt cho những người nhập môn GIS. Sách tiếng Anh, dày 388 trang ở định dạng PDF.

Tải về:

0 nhận xét:

Post a Comment