Monday, 20 July 2009

Google SketchUp

Giới thiệu phần mềm Google SketchUp


Google SketchUp là một chương trình dễ sử dụng để giúp bạn học cách tạo các mẫu 3D như nhà ở, nhà chứa đồ, boong tàu, các phần bổ sung cho ngôi nhà, các dự án với gỗ - và ngay cả tàu không gian nữa. Bạn có thể thêm vào các chi tiết, kết cấu và kính vào mẫu thiết kế của bạn, thiết kế với kích thước chính xác, và đặt các mẫu thiết kế đã hoàn thành của bạn lên Google Earth, chia sẻ chúng với người khác bằng cách gửi chúng vào 3D Warehouse, hoặc in ra.


Google SketchUp (miễn phí) là cách tuyệt vời nhất để bạn có thể khám phá các mẫu 3D.

Có các công cụ miễn phí của Google SketchUp là:

- Vẽ và chỉnh sửa hình học: đa giác, FollowMe, Offset, phân cắt các mẫu.
- Dựng hình: kích thước, thước đo, thước đo góc, cắt theo mặt, các lớp, tính toán độ dài và diện tích.

Với SketchUp (miễn phí), bạn có thể làm những công việc như:

- Vẽ, chỉnh sửa, đo, quay, và chia theo tỷ lệ các hình.
- Đặt các mặt cắt để xem và làm việc bên trong các mẫu.
- Thêm vào các cấu trúc có sẵn hoặc tự làm vào các mẫu thiết kế của bạn.
- Thêm vào các vật có sẵn hoặc tự làm như cây cối, xe, cửa chính và cửa sổ, người vào bản thiết kế.
- Làm mềm và mượt các bề mặt.
- Tạo bóng thời gian thực tại bất kỳ vị trí nào trên Trái Đất.
- Mô phỏng vị trí đặt của camera.
- Cho phép Perform walk-throughs.
- Tạo các tour trình diễn.
- Import các bức ảnh 2D (.jpg, .png, .tif, .tga, .bmp) và các mẫu 3D (.3ds, .dem, .ddf, .dwg, .dxf, .skp).
- Xuất các mẫu thiết kế vào Google Earth.
- Xuất ra các ảnh 2D các mẫu thiết kế của bạn (.jpg, .bmp, .png, .tif).
- In các mẫu thiết kế.
- Tạo thêm các chương trình add-on với Ruby programming language.

SketchUp Pro là công cụ thiết kế 3D chuyên nghiệp dành cho bạn. Phiên bản chuyên nghiệp của SketchUp cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp có khả năng khám phá và tạo ra các thiết kế phức tạp.

Download

Key:
http://enfull.com/china/Pic/%7B988D4F8E-99F7-4D29-A617-541044697C18%7D.htm
Software:
http://dl.google.com/sketchup/gsu6/GoogleSketchUpProWEN.exe

Bạn cũng có thể vào trang chủ của Google để tìm kiếm phần mềm này

0 nhận xét:

Post a Comment