Monday, 20 July 2009

MapWindow GIS 4.0

Phần mềm miễn phí MapWindow GIS 4.0

MapWindow GIS là ứng dụng miễn phí, mã nguồn mở cho máy tính để bàn, dựa trên các tiêu chuẩn đóng gói phần mềm độc lập mà bạn có thể sử dụng để xem và chỉnh sửa các dữ liệu GIS với nhiều định dạng tệp tin.

Phần mềm bao gồm các plug-in cho các phép phân tích khác nhau như buffer, merge, watershed delineation, truy cập và xử lý các nguồn dữ liệu trực tuyến, và CSDL không gian. Công cụ chỉnh sửa bảng dữ liệu thuộc tính có thể được sử dụng để tạo các truy vấn đơn giản, kèm theo một bộ hợp ngữ scripting hoàn tất việc biên tập, cho phép bạn viết và chạy các script bằng ngôn ngữ VB.NET và C # trực tiếp trong chương trình MapWindow.

Tải về MapWindow GIS nếu bạn cần có một chương trình với chức năng xem bản đồ và phân tích dữ liệu không gian đơn giản, hoặc nếu bạn muốn viết bộ plug-in riêng của mình để thực hiện những ý tưởng nghiên cứu mới.

Bộ cài đặt bao gồm các dữ liệu mẫu và chương trình tương thích với Windows 98 trở lên. Mã nguồn có thể được tải về thông qua liên kết ở đây.

Bạn có thể xem thêm thông tin cập nhật về phần mềm và các thành phần của MapWindow cũng các plug-in trong bài này.

Chú ý: Nếu không muốn download, bạn có thể đặt mua đĩa CD MapWindow.


MapWindow47RC2-x86-setup.exe (45,6 MB - 27 tháng sáu 2009.)
Bộ cài đặt đầy đủ MapWindow GIS - Candidate 4.7 cho các máy 32-bit (x86, và WOW64).

MapWindow47RC-x64-setup.exe (41,3 MB - 17 tháng ba 2009.)
Bộ cài đặt đầy đủ MapWindow GIS - Candidate 4.7 cho các máy 64-bit (x86-64 và AMD64) - đang trong giai đoạn thử nghiệm (tính đến thời điểm bài được đăng).

MapWindowCF47RC2-x86-setup.exe (24,7 MB - 13 tháng bảy 2009.)
Tái bản lần 2, Candidate 4.7 cho các ứng dụng chuyên chạy plug-ins. Thích hợp với các chương trình thực thi bằng dòng lệnh.

MapWindow46SR.exe (36,9 MB - 30 tháng tám 2008.)
Bản chạy ổn định MapWindow Stable Release 4.6 - Đầy đủ với các plug-ins cần thiết.

1 nhận xét:

Mystical Orient said...

Các liên kết có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp phần mềm. Để có thông tin đầy đủ, các bạn cần truy nhập vào địa chỉ http://www.mapwindow.org

Post a Comment