Monday, 20 July 2009

Microsoft's Updated Google Earth

Microsoft cập nhật dữ liệu cho Google Earth

Gần đây, trên blog của họ, Microsoft chính thức thông tin vừa cập nhật bổ sung dữ liệu ảnh vệ tinh mới cho Virtual Earth.


Dung lượng dữ liệu mới cập nhật lần này lên đến 37 TB. Dữ liệu này không những bao gồm các ảnh ortho độ phân giải cao mà còn có ảnh oblique thể hiện hình ảnh nổi cho chức năng Bird's Eye. Bên cạnh đó, Microsoft cũng đưa vào sử dụng kho dữ liệu ảnh chất lượng cao của DigitalGlobe sau khi thỏa thuận giữa Microsoft và DigitalGlobe được ký kết vào tháng 10 năm 2008 vừa qua.


Một góc ảnh oblique của Paris, Pháp, trên Microsoft Virtual Earth.

Bạn xem thêm chi tiết tại đây.

0 nhận xét:

Post a Comment