Wednesday, 1 July 2009

Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch xây dựng
Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông, Hà Nội

Dự án khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc thuộc thị xã Hà Đông nằm ở nối liền giữa tỉnh Hà Tây và Hà Nội. Dự án được thực hiện có một ý nghía rất quan trọng, tạo lập môi trường phát triển đô thị, tạo điều kiện cho việc quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả, từng bước xây dựng và phát triển thành phố Hà Đông trở thành thành phố hiện đại. Dự kiến khởi công xây dựng vào quý II năm 2003.


0 nhận xét:

Post a Comment