Monday, 20 July 2009

World Climate Data version 1.4

Dữ liệu khí tượng thủy văn toàn cầu

Đây là một cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn toàn cầu với độ phân giải (grid) 1 km. Dữ liệu này thuộc nhóm dữ liệu không gian dưới dạng bản đồ và dữ liệu thuộc tính GIS. Vì thế, các thông tin trong cơ sở dữ liệu World Climate có thể được hiển thị dưới hình thức bản đồ trong các hệ GIS.

Các thông tin trong World Climate luôn được cập nhật và xuất bản trên Internet. Người sử dụng được toàn quyền tải về và sử dụng mà không phải tốn bất cứ một chi phí nào (dữ liệu miễn phí). Thông tin thêm về phương pháp xây dựng CSDL World Climate có thể được xem thêm tại đây.

Người sử dụng có thể theo đường dẫn này để truy nhập vào World Climate và tải thông tin --> Download.


Vị trí các trạm khí tượng thủy văn trên toàn cầu.

0 nhận xét:

Post a Comment