Monday, 14 February 2011

Báo cáo hội nghị môi trường toàn quốc lần II

Báo cáo hội nghị môi trường toàn quốc lần II
1. Xây dựng khung quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam đến năm 2020
http://www.mediafire.com/?nny3kqrwcgy3kz6

2. Tổng quan đa dạng sinh học 2005-2010
http://www.mediafire.com/?2r8hq61c34yvcyc

4. Biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và phát triển bền vững
http://www.mediafire.com/?g7e2tjm4l47jb1l

5. Quy hoạch rừng đặc dụng Việt Nam
http://www.mediafire.com/?fnc5qwrvwf692cv

6. Kinh tế hóa bảo tồn đa dạng sinh học
http://www.mediafire.com/?ea3vy7zn0uyh07t

7. Hiện trạng và suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam
http://www.mediafire.com/?7b76d0s3kyzceei

8. Biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và phát triển bền vững
http://www.mediafire.com/?px0t08hlh5054qq

9. Báo cáo đa dạng sinh học...
http://www.mediafire.com/?lmtm284hkqr98an

10. Kinh tế hoá công tác bảo tồn đa dạng sinh học - Một thể nghiệm khả thi tại Vườn quốc gia Xuân Thủy
http://www.slideshare.net/quangchieu...-a-dng-sinh-hc
http://vuonquocgiaxuanthuy.org.vn/?a...t_id=12&id=205

0 nhận xét:

Post a Comment