Wednesday, 23 February 2011

Khảo sát đặc trưng nhiệt

Ứng dụng viễn thám nhiệt khảo sát đặc trưng nhiệt độ bề mặt đô thị với sự phân bố các kiểu thảm phủ ở Thành phố Hồ Chí Minh


Trần Thị Vân
Đặc san Môi trường & Tài nguyên, 2006, tr.70-74

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đô thị phát triển và mở rộng nhanh với hơn 6 triệu dân. Sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế – xã hội dẫn đến giao thông tăng nhanh, diện tích nhà ở được mở rộng ra ngoại thành nhiều hơn so với trước đây. Điều đó tác động đến sự biến đổi vi khí hậu, rõ nét nhất là sự tăng lên của nhiệt độ bề mặt đô thị so với các vùng lân cận, hình thành nên “đảo nhiệt” (heat island) trong lớp biên khí quyển bên trên của thành phố, đồng thời cũng gây nên những vấn đề môi trường nghiêm trọng đối với cư dân. Viễn thám nhiệt thể hiện khá tốt khả năng thám sát trường nhiệt độ này. Mục đích nghiên cứu này là đánh giá việc sử dụng ảnh Landsat ETM+ để chỉ thị những sự khác nhau về nhiệt độ ở khu vực đô thị và so sánh mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt đô thị và các kiểu thảm phủ.

Ho Chi Minh City is the biggest industrial, commercial center in Viet Nam with population more than 6 millions people. The population growth and socio-economic development results in rapid increasing transportation, urban expansion has reached to suburban areas. It effects a change of microclimate in urban areas, most evident that the increasing of urban surface temperature is compare with suburban areas, formed “head island” in the atmospheric boundary layer above urban; it could simultaneously pose serious environmental problems for its inhabitants (e.g., urban waterlogged and thermal pollution). Thermal remote sensing proved its capacity in monitoring temperature field. The purpose of this study is to evaluate the use of Landsat ETM+ data for indicating temperature differences in urban areas and compare the relationships between urban surface temperature and land cover types. The urban temperature distribution map and the analyses of thermal-land cover relationships can be used as the reference for urban planning and the solution to head island effect reduction.0 nhận xét:

Post a Comment