Sunday, 13 March 2011

Biến đổi khí hậu và lĩnh vực năng lượng


Biến đổi khí hậu tác động đến lĩnh vực năng lượng, biện pháp thay đổi và thích nghi
Tổng hợp của Nguyễn Thanh Quang

Biến đổi khí hậu đã gây ra những hiện tượng khí tượng bất thường như sự dâng của nước biển, sự ấm dần lên của trái đất, sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới, sự thay đổi lượng mưa…Những sự biến đổi này đã và đang tác động đến các lĩnh vực kinh tế cũng như trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Download
or


0 nhận xét:

Post a Comment