Monday, 7 March 2011

Các nguồn sai số chính trong định vị tuyệt đối

Các nguồn sai số chính trong định vị tuyệt đối

Các nguồn sai số của tín hiệu vệ tinh được chia ra làm 4 nguồn chính : ¾ Sai số do vệ tinh, tức là sai số đồng hồ vệ tinh và các nhiễu trong công nghệ vệ tinh.

Kỹ thuật định vị tuyệt đối

- Sai số gây ra tại các trạm điều khiển, cụ thể là sai số trong việc dự đoán và tính toán quỹ đạo của vệ tinh. Thông tin này sẽ được truyền lên vệ tinh để mã hóa vào tín hiệu và truyền xuống cho máy thu.
- Sai số gây ra trong quá trình truyền tín hiệu, cụ thể là sai số do tầng điện ly, do tầng đối lưu, sai số do việc tín hiệu bị phản xạ (hiện tượng đa đường) và nhiễu gây ra do việc truyền phát các tín hiệu khác.
- Sai số do máy thu, ví dụ như do nhiễu tại máy thu hay sai số đồng hồ của máy thu.

Các nguồn sai số chính trên gây ra các sai số cho các máy thu GPS cầm tay như bảng sau :


Với :

  • SPS-Standard Positioning Service : dịch vụ định vị cơ bản.
  • PPS-Precise Positioning Service : dịch vụ định vị “chính xác”.
Như vậy, các máy thu GPS cầm tay hoàn toàn có thể tạo ra sai số định vị >5m trong điều kiện bình thường.

---> Chỉ có các máy thu GPS đắt tiền, có khả năng đặc biệt mới có thể cho độ chính xác định vị cấp mm. VD : Các máy thu GPS 1 tần số, đặc biệt nếu dùng máy thu GPS 2 tần số thì khả năng định vị mới đạt được độ chính xác cao nhất trong điều kiện hiện nay.

0 nhận xét:

Post a Comment