Wednesday, 30 March 2011

Các sản phẩm ứng dụng DEM

Kết quả các ứng dụng của DEM trong GIS có thể được tóm tắt như sau:

- Biểu đồ khối, lát cắt dọc và ngang
- Tính toán thể tích các khối
- Bản đồ đường đồng mức
- Đường quan sát nhìn thấy
- Bản đồ độ dốc, độ lồi, độ lõm và hướng dốc
- Bản đồ địa hình tô bóng mặt khuất
- Xác định đường biên của lưu vực sông ngòi và vùng tiêu nước
Hình 1 Biểu đồ khối biểu thị sự biến động của độ cao địa hình

Hình 2 Bản đồ đường đồng mức với khoảng cách độ cao 5 m

Hình 3 Bản đồ địa hình ở Hình 1-26 nhưng sử dụng mô hình DEM

Hình 4 Ứng dụng DEM để biểu diễn địa hình

Hình 5 Hình ảnh tô bóng của bản đồ địa hình vùng núi đá

0 nhận xét:

Post a Comment