Monday, 7 March 2011

Chính sách SA và AS của quân đội Mỹ

Chính sách SA và AS của quân đội Mỹ1. Chính sách SA (Selective Avaibility) :

SA bắt đầu tác dụng từ ngày 01-07-1991. Chính sách SA (Selective Avaibility) tạm dịch là “tính sẵn có chọn lọc” tức công nghệ GPS không phải phục vụ cho tất cả người sử dụng. Điều này là nhằm phân biệt trình độ, mục đích người sử dụng GPS.

Khi đó các tham số quỹ đạo từ thông báo hàng hải sẽ không phản ánh đúng với tình trạng thực của vệ tinh lúc đó. Bởi vì, từ tham số quỹ đạo ta có thể tính được tọa độ vệ tinh, còn từ số hiệu chỉnh đồng hồ vệ tinh ta có thể hiệu chỉnh vào các trị đo. Các tham số này đã bị phía Mỹ làm cho lệch đi nhằm làm giảm độ chính xác định vị.

Để khắc phục chính sách SA, tổ chức IGS (Intermational Geodynamic Service) – dịch vụ địa động học quốc tế xuất hiện. Dữ liệu tham số quỹ đạo đã được tổ chức này tính toán lại và cung cấp miễn phí cho người sử dụng. Nhưng những dữ liệu này chủ yếu phục vụ cho công tác hậu xử lý. Nếu chúng ta định vị ngay thời gian thực cần có ngay tọa độ máy thu lúc đo thì không sử dụng dữ liệu từ IGS được.

Thành phần tác động vào thông tin quỹ đạo trong thông báo hàng hải sao cho tọa độ vệ tinh không thể tính toán một cách chính xác. Tuy nhiên, không nhận thấy ảnh hưởng của ảnh hưởng này lên dữ liệu thực.

Thành phần làm “run” tần số xuất của đồng hồ vệ tinh. Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp vào cả trị đo giả cự ly và trị đo pha. Sự tác động này làm cho đồng hồ vệ tinh tệ hơn từ 15-16 lần.

Theo các tài liệu, tác động này làm độ chính xác định vị tuyệt đối sai đến 100m mặt bằng và khoảng 150-170 m về độ cao. Tuy nhiên nghiên cứu cho thấy độ chính xác định vị chỉ tệ hơn khoảng 3 lần.

Vào 5-2000, Tổng thống Clinton đã tuyên bố ngừng chính sách này.

Ba thành phần cơ bản của GPS

2. Chính sách AS (Anti-Spoofing) :

Chính sách AS (Anti-Spoofing) tạm dịch là “chống giả mạo”. Dưới tác động của chính sách này, một mã W bí mật được trộn vào mã P để tạo ra mã Y. Chỉ có những máy thu đặc biệt (quân sự) mới biết được cấu trúc của mã Y. Do đó, mới thu được đo giả cự ly trên mã này. Còn những máy thu thông thường chỉ thu được trị đo giả cự ly trên mã C/A (C1) và sóng tải L1, nghĩa là tương đương máy thu một tần số.

Chính sách này bắt đầu từ ngày 31-01-1994 và vẫn còn tồn tại cho đến nay. Các công ty sản xuất máy thu đã đầu tư nhiều tiền của và thời gian để nghiên cứu các phương pháp giải mã trên tần số f2 mà không cần có kiến thức về cấu trúc mã Y. Cho đến hiện nay có thể nói là họ đã thành công nhưng điều này làm cho giá thành của máy thu trở nên rất đắt.

0 nhận xét:

Post a Comment