Sunday, 20 March 2011

Công nghệ bảo quản thực phẩm

Công nghệ bảo quản thực phẩm


Phần i : Bảo quản hạt
Chương i Những tính chất vật lý của khối hạt đến công tác bảo quản
Chương ii Những hoạt động sinh lí của bản thân hạt trong quá trình bảo quản
Chương iii Những hiện tượng hư hại xảy ra trong bảo quản hạt
Chương iv Những quá trình xảy ra trong bột khi bảo quản


Phần ii: Bảo quản rau quả tươi
Chương vi Thu hoạch, vận chuyển và thu nhận rau quả tươi
Chương vii Các quá trình xảy ra trong rau quả tươi khi bảo quản
Chương viii Thời hạn bảo quản rau quả tươi
Chương ix Kĩ thuật bảo quản rau quả tươi :
Chương x Chế độ bảo quản một số loại rau quả

Phần iii : Bảo quản thực phẩm
Chương xi Sự hư hỏng của thực phẩm khi bảo quản
Chương xii Các phương pháp dùng để bảo quản thực phẩm
Chương xiii Phương pháp bảo quản một số loại thực phẩm


0 nhận xét:

Post a Comment