Tuesday, 22 March 2011

Giáo trình giáo dục môi trường


Qua giáo trình, học viên có thể:

  • Phân tích được một số khái niệm về môi trường (khái niệm, mục tiêu, tiếp cận...).
  • Lĩnh hội được phương pháp khai thác giáo dục môi trường từ nội dung sách giáo khoa và từ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
  • Nêu được khái niệm về mođun, phát triển kỹ năng thiết kế mođun giáo dục môi trường.
  • Xây dựng được bảng nội dung GDMT, chương trình GDMT.
  • Phân tích được các lĩnh vực của phát triển bền vững và vai trò giáo dục đối với sự phát triển bền vững.
  • Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong GDMT.

Downloadnội dung giáo trình.

http://www.mediafire.com/?fzn3minmn2q
http://rapidshare.com/files/23469919...ruong.zip.html

Chú ý:
Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player.
Các yêu cầu kỹ thuật
Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau:
- Phần mềm Reload Player
- Phần mềm JavaRuntime Enviroment
Bạn có thể download hướng dẫn và bộ công cụ các phần mềm hỗ trợ phía sau
Nguồn: http://www.ebook.edu.vn

0 nhận xét:

Post a Comment