Sunday, 13 March 2011

Tài liệu về biến đổi khí hậu

Tài liệu về biến đổi khí hậu


Tài liệu về biến đổi khí hậu
Link download:
http://www.fileden.com/files/2007/10...-pdf-44106.pdf
http://www.mediafire.com/?nmjzmzdrgxw

Các báo cáo về biến đổi khí hậu:
http://www.fileden.com/files/2007/10...57837587-2.ppt
http://www.mediafire.com/?metyemzzimk

http://www.mediafire.com/?rtngh0zmmdq
http://www.mediafire.com/?am2nj4rj5i2

http://www.fileden.com/files/2007/10..._Chapter31.pdf
http://www.fileden.com/files/2007/10..._Overview1.pdf

Báo cáo phát triển con người 2007 - 2008: Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong 1 thế giới không phân cách (Trong đó Daibangxanh đã post 1 phần, nhưng mình xin post cả luôn cho đủ bộ).

http://www.mediafire.com/?mnklidm1wyo

Biến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họa

http://www.mediafire.com/?z0otrl0x12n

Biến đổi khí hậu và những thảm họa ở Việt Nam

http://www.mediafire.com/?z0otrl0x12n

4. Tác động của BĐKH toàn cầu và sự dâng cao nước biển

http://www.mediafire.com/?juv3jmzynzn


0 nhận xét:

Post a Comment