Wednesday, 6 April 2011

Các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

Theo Công văn số 5319/VPCP-KTN ký ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý cho Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng các kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ TN MT trình Chính phủ xem xét ngày 10 tháng 7 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ giao cho Bộ TNMT thông báo cho các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực này.

Dưới đây là các kịch bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo hai File đính kèm bản tin này.

Download
or

0 nhận xét:

Post a Comment