Wednesday, 6 April 2011

Diễn biến chất lượng nước hồ Hoà Bình

TS. Nguyễn Kiên Dũng, CN. Cao Phong Nhã Trung tâm Ứng dụng Công nghệ KTTV

Hồ chứa công trình thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà được xây dựng và đi vào vận hành từ năm 1990. Cchất lượng nước hồ diễn biến phức tạp theo cả chiều dọc, chiều sâu và theo thời gian. Qua số liệu các đợt khảo sát và tại các trạm quan trắc cố định chất lượng nước khu vực hồ cho thấy hàm lượng các chất biến đổi không lớn. Một đặc điểm quan trọng của chế độ thuỷ hoá hồ Hoà Bình đó là sự phân tầng nhiệt độ và ôxi hoà tan. Quá trình này đang dần đi vào ổn định để thiết lập một trạng thái cân bằng mới. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn chất lượng nước loại A[1]. Tuy nhiên, chất lượng nước hồ đang diễn biến ngày càng xấu đi do ảnh hưởng của các hoạt động dân sinh kinh tế trên lưu vực.


0 nhận xét:

Post a Comment