Monday, 4 April 2011

Tránh biến đổi khí hậu nguy hiểm

Tránh biến đổi khí hậu nguy hiểm - chiến lược giảm nhẹ


Biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu lâu dài, to lớn, đặt ra những vấn đề nan giải về công lý và quyền con người, cả trong từng thế hệ và từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khả năng giải quyết những vấn đề này là một thử nghiệm kiểm tra năng lực của chúng ta trong việc xử lý hậu quả của chính những hành động của mình. Biến đổi khí hậu nguy hiểm là một mối đe doạ chứ không phải là một thực tế cuộc sống tiền định. Chúng ta có thể lựa chọn việc đối mặt với mối đe doạ ấy và xoá bỏ nó, hoặc để nó lớn mạnh thành một cuộc khủng hoảng toàn diện đối với công tác giảm nghèo và các thế hệ tương lai.


Các phương thức tiếp cận giảm nhẹ sẽ quyết định kết quả. Chúng ta càng chậm hành động bao nhiêu, nồng độ khí nhà kính trong khí quyển càng tích tụ nhiều bấy nhiêu, càng khó ổn định dưới định mức 450ppm CO2 e - và càng có nhiều khả năng thế kỷ 21 sẽ phải chịu biến đổi khí hậu nguy hiểm bấy nhiêu.

Theo lộ trình phát thải bền vững của chúng ta đặt ra trong Chương 1, việc giảm nhẹ sẽ chỉ có tác dụng sau năm 2030 và nhiệt độ thế giới sẽ đạt đỉnh vào quãng năm 2050. Điều đó biểu thị khoảng thời gian trễ giữa hành động và kết quả trong việc giải quyết biến đổi khí hậu. Điều đó cũng cho thấy tầm quan trọng của việc phải tư duy vượt khuôn khổ thời gian của các chu trình chính trị. Biến đổi khí hậu nguy hiểm không phải là tình trạng khẩn cấp ngắn hạn có thể xử lý nhanh được.Thế hệ các nhà lãnh đạo chính trị hiện nay không thể giải quyết được vấn đề. Điều họ có thể làm được là cởi mở và mở rộng cơ hội cho các thế hệ tương lai tiến hành cuộc chiến.Ngân quỹ các-bon thế kỷ 21 nêu trong chương 1 đưa ra lộ trình để đạt được mục tiêu này.

Muốn cánh cửa luôn rộng mở, đòi hỏi phải sớm có cải cách căn bản trong chính sách năng lượng.Từ cuộc cách mạng công nghiệp tới nay, tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng của con người đã được tiếp liệu bởi các hệ thống năng lượng dựa vào các-bon. Trong mấy thập kỷ tới, thế giới cần một cuộc cách mạng năng lượng giúptất cả các nước trở thành các nền kinh tế các-bon thấp. Cuộc cách mạng đó phải bắt đầu từ các nước phát triển. Để đảm bảo trong giới hạn ngân quỹ các-bon bền vững cho cuộc sống của thế kỷ 21, đòi hỏi các nước giàu phải giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 80% vào năm 2050, trong đó đến năm 2020 phải cắt giảm được 30%. Muốn đạt được những chỉ tiêu đó, đồ thị phát thải tổng của những nước này phải lên tới đỉnh điểm và bắt đầu uốn xuống vào quãng năm 2012-2015. Các nước đang phát triển cũng phải đưa ra một lộ trình chuyển đổi sang các-bon thấp ở tốc độ thích hợp với nguồn lực của họ cũng như duy trì tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo.

or

0 nhận xét:

Post a Comment