Friday, 17 June 2011

Giáo trình kỹ thuật viễn thám

Tác giả: không rõ


Giáo trình cung cấp một số thông tin cơ bản về công nghệ viễn thám ứng dụng trong xử lý ảnh vệ tinh. Các khái niệm như sóng điện từ, bản chất quang học của ảnh vệ tinh, các phương pháp thu nhận, giải đoán ảnh vệ tinh.... được trình bày trong 2 phần của giáo trình.

Tải về từ P-GIS
Phần 1

Phần 2

0 nhận xét:

Post a Comment