Monday, 13 June 2011

GIS for Housing and Urban DevelopmentBáo cáo này mô tả các ứng dụng tiềm năng của các hệ thống thông tin địa lý (GIS) và phân tích không gian của Văn phòng Chính sách Phát triển và Nghiên cứu để hiểu nhu cầu nhà ở, giải quyết các vấn đề rộng hơn về đói nghèo thành thị và phát triển cộng đồng, và cải thiện tiếp cận thông tin và dịch vụ do nhiều người sử dụng dữ liệu của HUD. Nó cung cấp một tầm nhìn của HUD là một nhân tố quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu đô thị cho các sáng kiến ​​của liên bang đối với một cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia.

Download
P-GIS direct link

0 nhận xét:

Post a Comment