Sunday, 24 July 2011

ArcView 3.x Image Analyst


Phân tích ảnh trong ArcView dường như là một điều ít người làm nhưng nếu bạn mong muốn thì hãy sử dụng Image Analyst chạy trong môi trường ArcView. Nếu như việc phân tích không quá phức tạp thì tại sao không sử dụng module này bởi nó rất gọn nhẹ, dễ dùng lại tích hợp ngay trong phần mềm yêu thích của bạn? Hơn thế nữa, nó còn có khả năng tích hợp và sử dụng các dữ liệu GIS mà bạn đã chuẩn bị. Đây chính là ưu điểm của việc sử dụng một môi trường tích hợp như ArcView với các extension như PowerGIS đã trình bày trong một số bài viết gần đây.

Bạn có thể:

    * Hiển thị nhanh và quản lý các tập tin hình ảnh; 
    * Nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh theo các lớp vector, số liệu GPS hay các ảnh đã nắn chỉnh hình học;
    * Thực hiện các chức năng tăng cường hình ảnh;
    * Tự động lọc đường biên ảnh để tạo lớp vector (vector hóa);
    * Thực hiện tính toán biến động trên ảnh hoặc dữ liệu raster;
    * Phân loại ảnh đa phổ để tạo bản đồ hiện trạng cũng như chiết tách thông tin;
    * Phân tích, tính toán chỉ số thực vật;
    * Ghép (mosaic) các ảnh từ nhiều nguồn khác nhau có độ phân giải khác nhau.

Tải về
http://www.ziddu.com/download/1652792/AV_3d_analyst.zip.html

0 nhận xét:

Post a Comment