Sunday, 24 July 2011

ArcView 3.x Network AnalystCho dù rất nhiều phần mềm hoạt động trên nền Internet hiện nay như Google Maps, Google Earth, OviMap, Garmin.... đều có chức năng tìm kiếm đường đi, phiên bản cho desktop của các phần mềm GIS lại dường như không chú trọng đến điều đó.

Phân tích đường đi (network analyst) là một  trong những bài toán quan trọng phục vụ công tác quản lý vận tải, du lịch, tìm hiểu thị trường cũng như tác động của các khu vực kinh tế lẫn nhau. Bài toán phân tích đường đi trên desktop GIS có thể thực hiện thông qua module Network Analyst chạy trong ArcView.

Một số tính năng nổi bật của ArcView Network Analyst:

    * Tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 điểm cũng như vạch tuyến di chuyển tối ưu nhất giữa một tập hợp điểm;
    * Lập tuyến di chuyển từ các điểm đến nhau;
    * Tìm các vị trí gần nhất và đưa ra phương án tối ưu tiết kiệm nhất theo một chỉ số cho trước;
    * Phân tích vùng ảnh hưởng dựa trên thời gian di chuyển;

Tải về
http://www.ziddu.com/download/1652429/Av_NetworkAnalyst.zip.html

0 nhận xét:

Post a Comment