Tuesday, 2 August 2011

ArcGIS Server




ArcGIS Server kết nối con người với thông tin địa lý mà họ cần. Các tổ chức sử dụng ArcGIS Server để công bố bản đồ và các khả năng của GIS qua các ứng dụng và dịch vụ bản đồ mạng để cải thiện công việc nội bộ, kết nối với các sản phẩm sinh động và thu hút nhà đầu tư.
Với ArcGIS Server bạn có thể:
  • Xuất bản nhanh chóng, đưa ra các bản đồ mạng hoàn toàn trực giác với người xem, tăng cường nhanh chóng các công việc và các quyết định nhanh nhạy với các thông tin địa lý theo thời gian thực.
  • Cho phép đầu tư công nghệ thông tin về địa lý; thu gọn dữ liệu và các ứng dụng thừa, đưa ra cấu hình và hợp nhất thành một hệ thống lớn.
  • Quản lý tập trung dữ liệu địa lý; cung cấp bảo mật dữ liệu tốt hơn và bảo toàn dữ liệu cho các tài sản thông tin quan trọng.
  • Đơn giản việc truy cập các tài nguyên lượng dung lượng ảnh lớn; giảm chi phí lưu trữ và xử lý dữ liệu đáng kể
  • Đưa GIS vào hệ thống làm việc di động; tăng cường độ chính xác và giá trị trường trong các dự án thu thập dữ liệu và kiểm tra tài sản cũng như quản lý các sự kiện, ý tưởng. 

0 nhận xét:

Post a Comment