Wednesday, 17 August 2011

Dữ liệu đường giao thông của LàoWiki. Lịch sử của Lào trước thế kỷ 14 gắn liền với sự thống trị của vương quốc Nam Chiếu (南詔).Mãi cho đến thế kỷ 13, lãnh thổ nước Lào hiện nay vẫn thuộc về đế quốc Khmer, rồi đến vương quốc Sukhothai. Vào thế kỷ 14, vua Phà Ngừm (Fa Ngum) lên ngôi đổi tên nước thành Lan Xang (Lạn Xạn). Trong nhiều thế kỉ tiếp theo, Lào nhiều lần phải chống các cuộc xâm lược của Miến Điện và Xiêm. Đến thế kỷ 18, Thái Lan giành quyền kiểm soát trên một số tiểu vương quốc còn lại. Các lãnh thổ này nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Pháp trong thế kỷ 19 và bị sáp nhập vào Liên bang Đông Dương vào năm 1893. Trong Thế chiến thứ hai, Pháp bị Nhật thay chân ở Đông Dương. Sau khi Nhật đầu hàng quân Đồng Minh, ngày 12 tháng 10 năm 1945, Lào tuyên bố độc lập. Đầu năm 1946, Pháp quay trở lại xâm lược Lào. Năm 1949 quốc gia này nằm dưới sự lãnh đạo của vua Sisavang Vong và mang tên Vương quốc Lào. Tháng 7 năm 1954, Pháp ký Hiệp ước Genève, công nhận nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Lào.

Từ 1955 đến 1975, Nhân dân các bộ tộc Lào cùng sát cánh với nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ phát động chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương phong trào giải phóng dân tộc lên cao, những người Pathet Lào lãnh đạo nhân dân Lào trong Chiến tranh Đông Dương lần hai. Từ năm 1968 quân tình nguyện Việt Nam sang tham chiến cùng quân Pathet Lào, chống lại quân đội Hoa Kỳ và những người Lào được Hoa Kỳ dựng lên. Năm 1975 phong trào cộng sản Pathet Lào do Hoàng thân Savang Nuvong lãnh đạo đã xóa bỏ chính quyền bù nhìn do Mỹ dựng lên, xử tử hoàng thân Savang Vatthana và nắm quyền lãnh đạo đất nước này. Ngày 2 tháng 12 năm 1975, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lào quyết định xóa bỏ chế độ quân chủ, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngày này cũng được lấy làm ngày quốc khánh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lào là thành viên Liên Hiệp Quốc từ ngày 14 tháng 12 năm 1955. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ từ ngày 6 tháng 9 năm 1962.
Những năm cuối thập niên 1980, Lào thực hiện chính sách nới lỏng kiểm soát kinh tế. Năm 1997 quốc gia này gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Hiện nay quan hệ với Việt Nam vẫn là cơ bản trong chính sách đối ngoại của Lào.

Tải về dữ liệu đường giao thông định dạng Shape format (nguồn: Cloudmade)
P-GIS host

0 nhận xét:

Post a Comment