Sunday, 7 August 2011

Golden Software VoxlerBạn đã trải nghiệm việc tạo các mô hình 3D cực nhanh và đẹp với Voxler 2 chưa? Phần mềm cho phép đọc rất nhiều loại dữ liệu từ các định dạng khác nhau để nội suy. Hơn thế nữa, khả năng hiển thị kết quả nhanh, đẹp, và hiệu ứng ảnh động, video cho kết quả chắc chắn sẽ làm bài trình bày của bạn rất ấn tượng.

Tải về
Fileserve

0 nhận xét:

Post a Comment