Thursday, 15 September 2011

Biomass - Detection, Production and UsageBiên tập: Darko Matovic

ISBN 978-953-307-492-4, Hard cover, 496 trang
Nhà xuất bản: InTech
Ngày xuất bản: Tháng 9/2011
Chủ đề: Viễn thám môi trường

Sinh khối đã được một bạn đồng hành thân thiết của con người từ buổi bình minh của nền văn minh hiện đại. Sử dụng làm thực phẩm, nguồn năng lượng, vật liệu xây dựng đã cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng sinh khối cho đến ngày nay. Với sự phức tạp của sinh khối như khởi nguồn của nhiều sản phẩm cuối cùng, cuốn sách này làm sáng tỏ toàn bộ các chủ đề liên quan đến sinh khối bằng cách làm nổi bật những điểm mới và xem xét các phương pháp hiện có của sản xuất, phát hiện và cách sử dụng. Chúng tôi hy vọng rằng độc giả sẽ tìm thấy thông tin giá trị và vật liệu mới thú vị trong các chương của nó.


0 nhận xét:

Post a Comment